BAA Materials

BAA video (Zip 500+ Megs)
BAA video (Video file 500+ Megs)
BAA video Spanish (Zip 500+ Megs)
BAA video Spanish (Video file 500+ Megs)
2018 BAA Leadership Manual for Volunteers with Bishop's letterhead
2018 BAA SAMPLE PASTOR LETTER
BAA 2018 NL1
BAA 2018 NL2
BAA 2018 NL3
BAA 2018 NL4
Poster ENGLISH
Poster SPANISH
2018 BAA English Brochure
2018 BAA Spanish Brochure
Error connecting to mysql